• para compartires e descargares!

  Índice de libros

  A

  A(s) lingua(s) a debate
  A boca da literatura. Memoria ecoloxía lingua
  A estandarización do léxico
  A lexicografía galega moderna
  A lingua das novas
  A lingua galega: historia e actualidade (vol I)
  A lingua galega: historia e actualidade (vol II)
  A lingua galega: historia e actualidade (vol III).
  A lingua galega: historia e actualidade (vol IV). Actas do Congreso
  A música popular en Galicia. Glosario monolingüe 
  A nosa fala: bloques e áreas lingüísticas do galego
  A planificación lingüística nos centros educativos
  A planificación para a normalización lingüística nos centros de ensino non universitarios
  A sociedade galega e o idioma: evolución sociolingüística de Galicia (1992- 2003)
  A toponimia das comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira e Xallas na documentación do Tombo de Toxos Outos (séculos XII-XIV) 
  Abreviaturas siglas símbolos e léxico
  Análise académica das Bases para o decreto do plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia
  Análise da política lingüística do Goberno galego (2005-09)

  B

  Bibliografía analítica da lingua galega (2004)
  Bibliografía analítica da lingua galega (2005 e complementos de 2004)
  Breve guía para unha linguaxe non sexista
  (breve) Manual de estilo universitario 

  C

  Caderno de orientación sobre linguaxe administrativa neutra
  Cadernos de Fraseoloxía Galega 1. Fraseoloxía do mar na Mariña luguesa
  Cadernos de Fraseoloxía Galega 2. Refraneiro galego
  Cadernos de Fraseoloxía Galega 3. Achegas a un diccionario de refráns galego-castelán / castelán-galego
  Cadernos de Fraseoloxía Galega 4. Estudos e recadádivas
  Cadernos de Fraseoloxía Galega 5. Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral
  Cadernos de Fraseoloxía Galega 6
  Cadernos de Fraseoloxía Galega 7
  Cadernos de Fraseoloxía Galega 8
  Cadernos de Fraseoloxía Galega 9
  Cadernos de Fraseoloxía Galega 10
  Cadernos de Fraseoloxía Galega 11
  Cadernos de Fraseoloxía Galega 12
  Cadernos de Fraseoloxía Galega 13 
  Cadernos de Lingua 7
  Cadernos de Lingua 8
  Cadernos de Lingua 9
  Cadernos de Lingua 10
  Cadernos de Lingua 32
  Cadernos de Lingua 33
  Cadernos de Lingua 34
  Cancioneiro de Cabana de Bergantiños 
  Cancioneiro Popular da Provincia de Ourense. Vol. 1
  Cancioneiro popular da provincia de Ourense. Vol. 2
  Cancioneiro popular gallego. Tomo I
  Cancioneiro popular gallego. Tomo II
  Cancioneiro popular gallego. Tomo III 
  Consideracións de ProLingua sobre o 3ª Informe do Consello de Europa na aplicación da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias.
  Criterios de linguaxe non sexista
  Criterios para o uso da lingua
  Curso de actualización da lingua e linguaxe administrativa galegas
  Curso de linguaxe administrativa

  D

  Denuncia diante a Unesco da perseguizón do idioma galego poI-o Estado Hespañol
  Diccionario gallego-castellano 
  Dicionario de alimentación e restauración galego-castelán-inglés 
  Dicionario de pronuncia da lingua galega
  Dicionario elemental galego-éuscaro
  Dicionario galego da televisión 
  Dicionario galego-latino clásico e moderno 
  Ditame do CCG sobre as bases para a elaboración do decreto de plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia

  E

  Educación e linguas en Galicia
  Elaboración dun glosario plurilingüe inglés-galego-español especializado en informática a través de córpus paralelo 
  Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego. Ano 2008
  Enquisa de condicións de vida das familias
  Erros de ortografía e desviacións
  Estudo da microtoponimia nas Mariñas lucenses e Ortegal
  Estudos de Lingüística Galega. Volume 1. 2009
  Estudos de Lingüística Galega. Volume 2. 2010
  Estudos de Lingüística Galega. Volume 3. 2011

  F

  Facer páis co idioma. Sentido da normalización lingüística

  G

  Galicia 21 Journal of Contemporary Galician Studies 2011
  Galicia 21 Journal of Contemporary Galician Studies. 2010
  Galicia21 Journal of Contemporary Galician Studies 2009
  Glosario de termos xurídicos dubidosos (castelán-galego)
  Gramática do idioma galego
  Gramática gallega 
  Guía de galego para a formación para o emprego
  Guía práctica para a planificación lingüística nos centros educativos

  H

  Habilidades comunicativas en galego para o mundo laboral. Manual do alumnado
  Habilidades comunicativas en galego para o mundo laboral. Manual do titor
  Habilidades informáticas para o procesamento de textos

  I

  I Coloquio galego de fraseoloxía
  I Premio Luísa Villalta a Iniciativas Normalizadoras
  I Xornadas sobre lingua e usos: Lingua e cidade
  II e III Premio Luísa Villalta a Iniciativas Normalizadoras
  II Xornadas sobre Lingua e Usos. Lingua e Investigación
  III Xornadas sobre Lingua e Usos: Lingua e Idade
  Informe emprego do galego nas empresas
  Informe. Observación no ámbito da Administración. 2007
  Informe. Observación no ámbito da cidadanía. 2007
  Informe. Observación no ámbito da economía e a empresa. 2007
  Informe. Observación no ámbito da educación. 2008
  Informe. Observación no ámbito da sanidade. 2008
  Informe. Observación no ámbito das tecnoloxías da información e a comunicación. 2008
  Informe. Observación no ámbito de internet. 2009
  Informe. Observación no ámbito do tecido asociativo. 2008
  Informe. Observación no ámbito dos medios de comunicación. 2008
  Informe. Observación no ámbito dos organismos de intermediación. 2009
  IV Premio Luísa Villalta a Iniciativas Normalizadoras
  IV Xornadas sobre Lingua e Usos: Lingua e Comunicación

  L

  Letras galegas e Internet. Un salto adiante
  Lexislación da lingua de aplicación nos concellos
  Libro de estilo do Concello de Santiago
  Lingua e territorio
  Lingua galega. Criterios lingüísticos
  Lingua galega. Dúbidas lingüísticas
  Lingua galega. Iniciación
  Lingua sociedade e medios de comunicación
  Léxico de recursos humanos
  Léxico panlatino do cambio climático

  M

  Manual básico de documentación administrativa
  Manual básico de documentación administrativa e xurídica
  Manual de Documentos Administrativos
  Manual de estilo do Concello de Tomiño
  Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario 
  Manual de localización ao galego
  Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume I
  Mapa sociolingüístico de Galicia. Volume II. Usos lingüísticos de Galicia
  Medios de comunicación e violencia de xénero. Manual de redacción xornalística
  Metodoloxía do traballo terminográfico puntual en lingua galega

  N

  Norma lingüística e variación
  Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego
  Novas palabras galegas: repertorio de creacións léxicas rexistradas no prensa e Internet

  O

  O galego fundamental: dicionario de frecuencias
  O idioma galego na era dixital 
  O idioma galego na sociedade: a evolución sociolingüística 1992:2008 
  O proceso de codificación do galego moderno
  O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000). Vol II
  O proceso de normalización do idioma galego. 1980-2000. Volume III. Elaboración e difusión da lingua
  Oralidades: reflexións sobre a lingua falada no século XXI 
  Os meus favoritos. Guía de enderezos de internet

  p

  Papés d'emprenta condenada
  Papés d'emprenta condenada II.
  Pautas para o correcto uso da lingua galega
  Plan de normalización lingüística da Universidade de Santiago de Compostela
  Plan de normalización lingüística do Concello de Ferrol
  Plan de normalización lingüística do Concello de Santiago de Compostela
  Plan de política lingüística da Universidade de Vigo
  Plan xeral de normalización da lingua galega
  Plano de normalización lingüística da Universidade da Coruña
  Política lingüística: Análise e perspectivas. O proceso de normalización lingüística do idioma galego 1980-2000
  Por un proxecto de futuro para o idioma galego. Unha reflexión estratéxica 
  Problemática das línguas sen normalizar. Situación do Galego e alternativas
  Profesionaliza a túa lingua: arquitectura
  Profesionaliza a túa lingua: biblioteconomía e documentación
  Profesionaliza a túa lingua: bioloxía
  Profesionaliza a túa lingua: camiños canais e portos
  Profesionaliza a túa lingua: ciencias da educación
  Profesionaliza a túa lingua: comunicación audiovisual
  Profesionaliza a túa lingua: construción naval
  Profesionaliza a túa lingua: deportes
  Profesionaliza a túa lingua: dereito
  Profesionaliza a túa lingua: economía
  Profesionaliza a túa lingua: electrónica e electricidade
  Profesionaliza a túa lingua: enfermaría podoloxía fisioterapia
  Profesionaliza a túa lingua: enxeñaría e deseño industrial
  Profesionaliza a túa lingua: estatística
  Profesionaliza a túa lingua: fisioterapia
  Profesionaliza a túa lingua: física e química
  Profesionaliza a túa lingua: informática
  Profesionaliza a túa lingua: lingüística informática
  Profesionaliza a túa lingua: matemática
  Profesionaliza a túa lingua: podoloxía
  Profesionaliza a túa lingua: relacións laborais
  Profesionaliza a túa lingua: transporte marítimo
  Proxecto artello. Léxico 1
  Proxecto artello. Léxico 2
  Proxecto Artello. Ortografía 1
  Proxecto Artello. Ortografía 2

  R

  Recomendacións para unha linguaxe non discriminatoria na administración pública
  Recomendacións para unha linguaxe non discriminatoria na Confedereación Intersindical Galega
  Recomendacións para unha linguaxe non sexista do Concello de Carballo
  Revisar a corrección
  Revista Galega de Educación. Núm. 25. A normalización da lingua na encrucillada

  S

  Situación do ensino da lingua e da literatura galega na ESO
  Sobre a calidade da nosa lingua
  Sociedades de plurilingües: da identidade á diversidade
  Síntese gramatical

  T

  Terminoloxía da tradución
  Termos esenciais de arquitectura de computadores 
  Termos esenciais de dereito constitucional (galego-castelán)
  Termos esenciais de dereito internacional 
  Termos esenciais de dereito penal
  Termos esenciais de recursos humanos (galego – castelán – inglés – catalán)
  Toponimia do Val do Fragoso I: Coia
  Toponimia do Val do Fragoso II: Lavadores 
  Traballarmos en dinamización lingüística. Unha introdución
  Tradución do Terceiro informe do Comité de Expertos con respecto a España en relación coa Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias 

  U

  Un verán de lecer. Propostas de creacións culturais

  V

  V Encontros para a Normalización Lingüística
  V Xornadas Lingua e Usos: Lingua e Docencia Universitaria
  VI Xornadas sobre Lingua e Usos. Lingua e Xénero
  VII Xornadas Lingua e Usos: Lingua e Sanidade
  Vocabulario de medicina: (galego-español-inglés-portugués)
  Vocabulario forestal
  Vocabulario panlatino de pneumopatías profesionais 
  Vocabulario xurídico-administrativo galego-castelán
  Análise da política lingüística do Goberno galego (2005-09)
    

   Sobre min

   Ola! Aínda que pareza mentira, esta cousa se lle ocorreu a alguén e ese alguén fun eu, o @echeoqhai de Twitter, aínda que na casa me coñecen por Iván.

   Serei breve: son licenciado en Filoloxía Galega, traballei no SNL e na OSL da UDC, e tamén no SNL de Cerceda. Agora ando enredado na internet.

   Na vida pública son aprendiz de gaiteiro de @osvicentes, secretario dos Curriolos, vogal e de Tempo Novo e xogador dos @Fillosdebreogan.

   Cando teño tempo actualizo este blog e, con menos frecuencia, un outro que tenta ser serio e outro máis que non o é.

   Como comprenderás con esta actividade, son solteiro sen cargas familiares :P